Test: Intensywny kurs chemii nieorganicznej (1 miesiąc)

O kursie

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń do nas od razu: 505 268 700
lub skorzystaj z formularza.

Materiały do lekcji są bezpośrednio pod video lub tutaj w zakładce „Do pobrania”.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy z czymś czego jeszcze nie ma w kursie, napisz do nas lub zadzwoń koniecznie po pomoc. 🙂

Zawartość kursu

Wiązania chemiczne (Copy 1)

 • 001 – Wiązania chemiczne – Podział wiązań (Copy 1)
  13:06
 • 002 – Wiązania chemiczne – Wiązania jonowe, wzory elektronowe Lewisa (Copy 1)
  12:19
 • 003 – Wiązania chemiczne – Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane i spolaryzowane (Copy 1)
  20:04
 • 004 – Wiązania chemiczne – Procent jonowości, wiązania koordynacyjne, kryształy (Copy 1)
  13:04
 • 005 – Wiązania chemiczne – Oddziaływania międzycząsteczkowe i inne (Copy 1)
  17:27
 • 006 – Wiązania chemiczne – Zadania cz.1 (Copy 1)
  28:15
 • 007 – Wiązania chemiczne – Zadania cz.2 (Copy 1)
  29:37

Hybrydyzacja (Copy 1)

Okresowość. Metale i niemetale (Copy 1)

Systematyka związków nieorganicznych (A) – tlenki, wodorki, wodorotlenki (Copy 1)

Systematyka związków nieorganicznych (B) – kwasy, sole i inne związki (Copy 1)

Stechiometria (Copy 1)

Mieszaniny i stężenia (Copy 1)

Szybkość reakcji. Termochemia (Copy 1)

Stała równowagi. Reguła przekory (Copy 1)

Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji (Copy 1)

pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie (Copy 1)

Hydroliza soli, teorie kwasowo-zasadowe, bufory, reakcje strąceniowe (Copy 1)

Reakcje redukcji i utlenienia (Copy 1)

Blok d (Copy 1)

Budowa atomu (A) – jądro, nuklidy, promieniotwórczość

Budowa atomu (B) – powłoki elektronowe, liczby atomu

Chemia między nami

FREE
VIEW