Stechiometria

   Opis

   Potrzebujesz pomocy? Dzwoń do nas od razu: 505 268 700
   lub skorzystaj z formularza.

   Tematy tego kursu

   9Lekcje

   Stechiometria

   001 – Stechiometria – Typy reakcji, mol, masa molowa12:58
   002 – Stechiometria – Objętość molowa gazów, obliczenia stechiometryczne, prawo stałości składu związku chemicznego, wzór empiryczny i rzeczywisty12:41
   003 – Stechiometria – Gazy – równanie Clapeyrona, prawo Boyle’a, prawo Charles’a, prawo Gay-Lussaca, gęstość, prawo Avogadra12:29
   004 – Stechiometria – Prawo zachowania masy, molowy, masowy i objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów08:02
   005 – Stechiometria – Wydajność reakcji, stosunek stechiometryczny i niestechiometryczny reagentów16:12
   006 – Stechiometria – Zadania cz.126:41
   007 – Stechiometria – Zadania cz.225:07
   008 – Stechiometria – Zadania cz.325:58
   009 – Stechiometria – Zadania cz.424:52
   Stechiometria - Kurs chemii online dla maturzystów - teoria i rozwiązywanie zadań
   39,00  przez 1 rok