Przygotuj się do matury z chemii
z dobrą energią i wparciem mentalnym

Wszystko co potrzebujesz, żeby bez stresu przygotować się do
matury z chemii!

Jedyny taki kurs na rynku, w którym jednocześnie:

et|icon_check_alt2|R
Znajdziesz niezbędną wiedzę merytoryczną.
et|icon_check_alt2|R

W przystępny, logiczny sposób pokazuję krok po kroku, jak rozwiązać zadania szybko i skutecznie.

et|icon_check_alt2|R

Poznasz moduł szybkiej nauki, który pomoże Ci zwiększyć efektywność.

et|icon_check_alt2|R

Od trenera mentalnego dowiesz się, jak motywować się do nauki, jak poradzić sobie ze stresem i wciąż mieć pozytywne myśli „dam radę„.

et|icon_check_alt2|R

Tylko dzięki połączeniu tych elementów masz ogromną szansę na na prawdę wysoki wynik na maturze z chemii.

Czy któryś z tych problemów wygląda Ci znajomo?

Wybierasz się na medycynę i potrzebujesz mieć wysoki wynik na maturze, a szkolne zdalne nauczanie nie przynosi efektów?

Czy masz problem z obliczeniami w zadaniach, a szczególnie ze stechiometrią?

Czy przeraża Cię to, że zostało już mało czasu do matury, a masz jeszcze mnóstwo rzeczy do nauczenia i powtórzenia?

Na myśl o zadaniach maturalnych dostajesz gęsiej skórki, bo nie wiesz, na co zwrócić uwagę, co z czego wynika i nie znajdujesz poprawnych i dobrze wytłumaczonych odpowiedzi?

}

Masz tyle nauki z przedmiotów maturalnych, że nie wiesz, od czego masz zacząć i jak sobie rozplanować naukę?

w

Czy prześladuje Cię myśl „nie dam rady” i masz wygórowane oczekiwania wobec siebie?

l

Brakuje Ci motywacji do nauki i działania?

Czy czujesz na karku oddech konkurentów na Twoje miejsce na studiach?

Jeśli choć jeden z powyższych problemów Cię dręczy, to ten kurs bardzo Ci pomoże.

Dla kogo jest ten kurs?

Dla maturzystów, którzy chcą bardzo dobrze przygotować się do matury z chemii, żeby dostać się na wymarzone studia.

Dla osób ambitnych z młodszych klas, które chcą zainwestować w swoją przyszłość i już teraz przygotowywać się do matury z chemii i wyprzedzać materiał w szkole, żeby czuć się bezpiecznie i pewnie.

Dla osób z „gap year”, czyli poprawiających maturę z chemii, które chcą mieć wszystko w jednym miejscu w atrakcyjnej formie i z dużą dawką zadań.

O mnie

Cześć! Jestem Monika Terajewicz – ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 17 lat pomagam licealistom zdać jak najlepiej maturę z chemii. Część z nich już jest lekarzami, a część poszła w moje ślady i studiuje chemię.

Jestem praktykiem, przez kilka lat pracowałam w firmach farmaceutycznych w dziale badań i rozwoju. Moim celem jest jak najprostsze tłumaczenie niełatwego przedmiotu, jakim jest chemia. Skutecznie mobilizuję swoich uczniów i kursantów do nauki i wzięcia spraw w swoje ręce. Duży nacisk kładę na mentalną stronę nauki.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci i panią wdzięcznego pieska o imieniu Cola (choć w papierach ma Pepsi). Z pasji jestem fotografem. Kiedy nie uczę i nie fotografuję, to odważam, przelewam, rozlewam i kręcę naturalne kosmetyki lub uciekam na weekend w góry, żeby naładować akumulatory.

Dlaczego ten kurs:

et|icon_check_alt2|R
Oprócz teorii i zadań dostajesz też wsparcie i wskazówki, jak się uczyć skutecznie i efektywnie.
et|icon_check_alt2|R
Dzięki pomocy trenera mentalnego dowiesz się, jak skutecznie radzić sobie ze stresem, negatywnymi emocjami przed maturą. Dostaniesz zestaw ćwiczeń, które pomogą Ci spokojnie przygotować się do egzaminu.
et|icon_check_alt2|R
Przez czas przygotowań do matury będę Cię mobilizować i motyować do pracy. W zamkniętej grupie na FB będę pilnowała Twojej motywacji i mobilizować Cię do działania – wszystko w miłej atmosferze, bez „spiny” i negatywnych emocji.
et|icon_check_alt2|R
Masz pewność, że wiedza jest w jednym miejscu.
et|icon_check_alt2|R
Masz szybki dostęp do informacji i możliwość odtworzenia dowolnego fragmentu ile razy chcesz i kiedy chcesz.
et|icon_check_alt2|R

Dokładnie wytłumaczone zadania maturalne krok po kroku.

et|icon_check_alt2|R

Spokojne omówienie tematu bez stresu.

et|icon_check_alt2|R

Dostępność przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 🙂

et|icon_check_alt2|R

Zyskujesz czas: nie musisz dojeżdżać na zajęcia.

et|icon_check_alt2|R

Uczysz się na własnych warunkach – gdzie chcesz i kiedy chcesz.

et|icon_check_alt2|R

Możesz dopasować sposób oglądania do siebie: możesz zawsze zapauzować, cofnąć, a także spowolnic lub przyspieszyć odtwarzanie nagrań.

Poznaj historie osób, które studiują na wymarzonych kierunkach dzięki mojemu kursowi:

Praktyka

Nawet jeśli jeszcze nie zacząłeś chemii organicznej i nieorganicznej, to bez problemu poprowadzę Cię krok po kroku po nowej wiedzy. A jeżeli jesteś w klasie maturalnej, to będziesz mieć niezbędną wiedzę, aby przygotować się bardzo dobrze do matury z chemii.

Konkretna dawka wiedzy

Ponad połowę kursu stanowi część praktyczna – rozwiązywanie zadań maturalnych z CKE i OKE, z omówieniem kruczków i wyjątków.

Efektywność nauki

Ekspert Bartosz Gawryluk pokaże Ci, jak skutecznie się uczyć i zmaksymalizować efektywność.

Co zawiera kurs?

Kurs zawiera 58 godzin nagrań i jest podzielony na 21 modułów.

Chemia nieorganiczna:

Budowa atomu:

 • Cząstki elementarne
 • Nuklidy
 • Średnia masa atomowa
 • Promieniotwórczość
 • Powłoki, podpowłoki
 • Konfiguracja powłokowa
 • Konfiguracja podpowłokowa
 • Liczby kwantowe. Wzbudzenie atomu
 • 40 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Wiązania chemiczne:

 • Podział wiązań
 • Wiązania jonowe, wzory elektronowe Lewisa
 • Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane i spolaryzowane
 • Procent jonowości, wiązania koordynacyjne, kryształy
 • Oddziaływania międzycząsteczkowe i inne
 • 23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Hybrydyzacja:

 • Orbital molekularny. Wiązanie sigma i pi
 • Hybrydyzacja sp, sp2, sp3
 • Polarność cząsteczki. Moment dipolowy
 • Metoda VSEPR
 • 18 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Okresowość. Metale i niemetale:

 • Układ okresowy – historia, budowa, właściwości
 • Elektroujemność. promień atomowy. Promień jonowy
 • Energia jonizacji. Energia powinowactwa elektronowego. Wartościowość
 • Właściwości metaliczne i niemetaliczne. Metale i niemetale
 • 7 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Systematyka związków nieorganicznych:

 • Tlenki – budowa, podział, nazewnictwo, właściwości, otrzymywanie
 • Tlenki – reakcja z wodą. Charakter chemiczny. Tlenki mieszane. Nadtlenki. Ponadtlenki
 • Wodorki. Otrzymywanie, reakcje
 • Wodorotlenki. Właściwości, moc, otrzymywanie, reakcje
 • Kwasy – budowa, nazewnictwo
 • Kwasy – podział, moc kwasów
 • Kwasy – otrzymywanie i reakcje
 • Sole – budowa, nazewnictwo, właściwości, dysocjacja, hydroliza
 • Sole – otrzymywanie i reakcje
 • Wodorosole
 • Hydroksosole
 • Hydraty, sole podwójne i wielokrotne, związki kompleksowe
 • 48 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Stechiometria:

 • Typy reakcji, mol, masa molowa
 • Objętość molowa gazów, obliczenia stechiometryczne, prawo stałości składu związku chemicznego, wzór empiryczny i rzeczywisty
 • Gazy – równanie Clapeyrona, prawo Boyle’a, prawo Charles’a, prawo Gay-Lussaca, gęstość, prawo Avogadra
 • Prawo zachowania masy, molowy, masowy i objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów
 • Wydajność reakcji, stosunek stechiometryczny i niestechiometryczny reagentów
 • 19 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Mieszaniny i stężenia:

 • Podział materii, podział mieszanin
 • Koloidy, zawiesina, emulsje, metody rozdziału mieszanin
 • Metody rozdziału mieszanin niejednorodnych
 • Metody rozdziału mieszanin jednorodnych
 • Rozpuszczanie, rozpuszczalność
 • Stężenie procentowe i molowe. Rozcieńczanie, zatężanie. Mieszanie roztworów, metoda krzyża
 • 19 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Reakcje redukcji i utlenienia (redoks):

 • Wartościowość, stopień utlenienia
 • Stopnie utlenienia – przykłady
 • Reakcje utleniania, reakcja redukcji. Utleniacz, reduktor
 • Bilans elektronowo-jonowy. Bilansowanie reakcji redoks w środowisku kwasowym i obojętnym
 • Bilansowanie reakcji redoks z występującymi jonami OH-
 • Bilansowanie reakcji redoks zawierającej jony H3O+. Redoksy organiczne
 • Reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania. Zdolności redukujące i utleniające
 • Szereg elektrochemiczny metali. Kierunek reakcji
 • 11 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji:

 • Rozpuszczanie. Dysocjacja jonowa. Elektrolity
 • Dysocjacja kwasów. Dysocjacja zasad. Dysocjacja soli. Nazwy jonów
 • Autodysocjacja
 • Stopień dysocjacji
 • Stała dysocjacji
 • Moc kwasów. Stała dysocjacji zasad
 • 18 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie:

 • Kwasy i zasady wg Arrheniusa. Iloczyn jonowy wody. pH
 • Odczyn roztworu
 • Wskaźniki
 • Reakcje zobojętniania
 • Miareczkowanie. Punkt równoważnikowy. Przewodnictwo
 • 29 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Pierwiastki bloku d:

 • Blok d – Informacje ogólne
 • Chrom
 • Mangan
 • Żelazo
 • Miedź
 • Srebro
 • Cynk
 • 23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

W przygotowaniu:

 • Pierwiastki bloku s i p
 • Kinetyka
 • Hydroliza i teorie kwasowo-zasadowe

Chemia organiczna:

Węglowodory nasycone i nienasycone:

 • Zależność między budową cząstek a właściwościami związku chemicznego
 • Lotność, polarność, rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach, tworzenie wiązań wodorowych
 • Nazewnictwo, właściwości i otrzymywanie alkanów, alkenów, cykloalkenów i alkinów
 • Metan, etan
 • Szereg homologiczny alkanów
 • Rzędowość atomów węgla
 • Nazewnictwo węglowodorów
 • Reakcje spalania
 • Halogenowanie alkanów – substytucja rodnikowa
 • Izomeria cis – trans
 • Konformacje cykloheksanu
 • Wzory ogólne węglowodorów
 • Otrzymywanie alkenów
 • Reakcje
 • Polimeryzacja
 • Dieny
 • Reguła Markownikowa
 • 24 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Chlorowcopochodne i węglowodory aromatyczne:

 • Chlorowcopochodne, związki aromatyczne, benzen – nazewnictwo, właściwości fizyczne, otrzymywanie, reakcje
 • Reguła Zajcewa
 • Substytucja nukleofilowa
 • Substytucja elektrofilowa
 • Efekty podstawnikowe
 • Reakcje utleniania
 • Reakcje redukcji
 • 23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Alkohole i fenole:

 • Alkohole i fenole – właściwości fizyczne, nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje, porównanie właściwości
 • Etanol
 • Rzędowość atomów węgla
 • Alkohole polihydroksylowe, wykrywanie
 • Glikol etylenowy, gliceryna
 • 23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Aldehydy i ketony:

 • Aldehydy i ketony – właściwości fizyczne, nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
 • Metanal
 • Próba Trommera
 • Próba Tollensa
 • Reakcja Gringarda
 • Aceton
 • 29 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Kwasy karboksylowe i mydła:

 • Podział kwasów karboksylowych
 • Właściwości fizyczne, nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
 • Moc kwasów karboksylowych
 • Wpływ podstawników na moc kwasów karboksylowych
 • Kwas metanowy
 • Kwas etanowy i inne niższe kwasy karboksylowe
 • Inne kwasy karboksylowe
 • Wyższe i aromatyczne kwasy karboksylowe
 • Nienasycone wyższe kwasy karboksylowe
 • Porównanie niższych i wyższych kwasów karboksylowych
 • Mydła
 • 25 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Estry i tłuszcze:

 • Estry i tłuszcze – właściwości fizyczne, nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
 • Estry kwasów nieorganicznych
 • Poliestry
 • Laktony
 • Podział tłuszczów
 • Tłuszcze właściwe
 • Glicerydy mieszane
 • Hydroliza tłuszczów – jełczenie
 • Hydroliza tłuszczów – zmydlanie
 • 22 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Aminy i amidy:

 • Aminy i amidy – rzędowość, nazewnictwo, właściwości fizyczne, reakcje
 • Zasadowość amin
 • Otrzymywanie amin pierwszorzędowych
 • Otrzymywanie amin i amidów 1-, 2- i 3-rzędowych
 • Mocznik
 • Wiązanie peptydowe
 • 24 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Aminokwasy i białka:

 • Aminokwasy i białka – podział, właściwości, nazewnictwo
 • Wykrywanie dipeptydów
 • Wykrywanie aminokwasów siarkowych
 • Wykrywanie aminokwasów aromatycznych
 • Peptydy – podział
 • Pierwszorzędowa struktura białka
 • Drugorzędowa struktura białka
 • Trzeciorzędowa struktura białka
 • Czwartorzędowa struktura białka
 • Wykrywanie białek
 • Denaturacja i wysalanie białek
 • 25 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Cukry:

 • Cukry – informacje ogólne, podział
 • Cukry proste
 • Znak (+) i (-)
 • Enancjomery L i D
 • Projekcja Hawortha
 • Anomer α i β. Mutarotacja
 • Tautomeria. Postać endiolowa
 • Glukoza i fruktoza
 • Reakcja z Cu(OH)2 na zimno
 • Próba Trommera
 • Próba Tollensa
 • Redukcja glukozy
 • Odróżnianie glukozy od fruktozy
 • Dwucukry. Wiązanie glikozydowe
 • Sacharoza
 • Maltoza
 • Laktoza, właściwości redukujące
 • Wielocukry – polisacharydy
 • Skrobia, wykrywanie
 • Celuloza
 • 16 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Izomeria:

 • Izomeria, izomery
 • Podział izomerów
 • Izomeria szkieletowa
 • Izomeria podstawieniowa
 • METAMERIA – Izomeria funkcyjna
 • TAUTOMERIA
 • Izomeria konformacyjna, projekcja Newmana
 • Izomeria geometryczna
 • Izomeria optyczna, światło spolaryzowane, enancjomery, diastereoizomery, forma mezo, wzory stereochemiczne, wzory Fischera
 • 25 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Co da Ci ten kurs:

Mentalnie:

#1: Poczucie pewności, że jesteś dobrze przygotowana do matury.

#2: Motywację do nauki.

#3: Mniejszy stres.

#4: Spokój.

#5: Wiarę w swoje możliwości.

Merytorycznie:

#1: Skuteczność w rozwiązywaniu zadań.

#2: Systematyczność w nauce.

#3: Efektywniejszą naukę.

#4: Większe szanse na wysoki wynik na maturze z chemii.

#5: Lepsze zrozumienie poszczególnych działów i tematów z chemii.

Dlaczego nie warto odkładać decyzji na później:

Czas to Twój sprzymierzeniec. Jeżeli teraz przystąpisz do kursu na 100 dni przed maturą, to masz szansę nauczyć się wszystkiego na spokojnie, wyćwiczyć w sobie nawyk nauki i stres nie zje Cię przed samym egzaminem. A przede wszystkim będziesz mieć spokój i pewność, że jesteś dobrze przygotowana, a to jest bezcenne.

Jeśli teraz nie zdecydujesz się na kupno kursu, to będziesz potrzebowała więcej czasu, żeby się porządnie przygotować metodą własnych prób i błędów. Nie będziesz potrafiła efektywnie się uczyć, a niepokój będzie Ci towarzyszył aż do matury. A w konsekwencji możesz nie dostać się na wymarzone studia.

Oni już mi zaufali i świetnie zdali maturę z chemii!

Gorąco polecam! To dzięki lekcjom z Panią Moniką od października będę mogła spełniać swoje marzenia, studiując na kierunku lekarskim. Pani Monika motywuje do nauki, posiada ogrom wiedzy, który potrafi bardzo dobrze przekazać uczniowi, uczy logicznego myślenia, które jest potrzebne na maturze, a także zna wiele ciekawostek, które mogą przydać się w życiu codziennym czy na dalszym etapie kształcenia:)

Wiktoria Ogrodowicz

Z całego serca polecam Chemię między nami i panią Monikę! Pani Monika to świetny nauczyciel o ogromnej wiedzy i pasji, którą potrafi przekazać swoim uczniom w interesujący sposób, a przede wszystkim wspaniała i bardzo cierpliwa osoba.
Jeśli szukacie kogoś, kto pomoże Wam w osiągnięciu dobrego wyniku z chemii na maturze, to nie mogliście trafić lepiej!

Weronika Pałat

Szczerze polecam Kurs Chemii Pani Moniki. Ułatwia zrozumienie często trudnych kwestii. Bardzo podoba mi się to, że pani Monika często w nietypowy sposób przekłada procesy zachodzące w chemii na życiowe sytuacje. Ważne jest też to, że znaczna część kursu polega na rozwiązywaniu zadań, Pani Monika pokazuje, jak rozwiązać je w jak najprostszy sposób. Dzięki temu sama polubiłam wcześniej znienawidzoną przeze mnie stechiometrię i obliczenia. Polecam każdemu, kto chce zdać maturę z chemii z jak najlepszym wynikiem! ?

Martyna Krzyżaniak

Genialne sposoby nauczania, indywidualne podejście do uczniów ? wiedza sama chce napływać do głowy ❤️

Jessica Kryjom
Studentka biotechnologii

Serdecznie polecam 😉 Pani Monika to prawdziwa pasjonatka chemii, potrafi wytłumaczyć ją w sposób zrozumiały, a kiedy trzeba nawet 'łopatologiczny' 😀 Pokazuje, że chemia jest dziedziną, która naprawdę da się zrozumieć. Jeśli jesteś skłonną do prokrastynacji leniwą osobą i potrzebujesz nad sobą przysłowiowego ”bata” to też dobry wybór, ponieważ jest to bardzo wymagająca korepetytorka, która świetnie motywuje do nauki!

Martyna Świderska
Studentka weterynarii

Otrzymasz:

et|icon_clock_alt|}

Roczny dostęp do nagranych lekcji, które możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz.

et|icon_mobile|

Mapy myśli, pomagające usystematyzować cały materiał.

et|icon_search-2|

Prezentacje w plikach PDF do pobrania

et|icon_datareport|

Dostęp do zamkniętej grupy dla kursantów na FB.

BONUSY DO KURSU

Jeśli kupisz kurs do 28 stycznia do godziny 22.00

fas|fa-vial|

BONUS 1: Identyfikacja związków organicznych

(zapis webinaru)

b3lineicon|b3icon-flask||Flask

BONUS 2: Pokochaj zadania z pH

(zaproszenie + zapis webinaru, który odbędzie się w marcu)

fas|fa-fast-forward|

BONUS 3: Szkolenie z szybkiej nauki i szybkiego czytania

Specjalny moduł, w którym od specjalisty dostaniesz niezbędną wiedzę z zakresu szybkiej nauki i szybkiego czytania.

mt|live_tv|

BONUS 4: Cztery live'y Q&A

na których będę odpowiadać na Twoje pytania.

b3lineicon|b3icon-microphone||Microphone

BONUS 5: Zapis wywiadu z trenerem mentalnym Magdaleną Serocką

z którego dowiesz się, jak sobie radzić z negatywnymi myślami, brakiem motywacji, odwlekaniem, stresem i innymi podobnymi problemami

Regularna cena kursu z bonusami: 1812 zł

Oszczędzasz: 1013 zł

Ale tylko do czwartku 28.01.2021 do godziny 22.00

Dołącz już teraz!

Rozmawiając z licealistami zauważyłam, że przed dołączeniem do kursu mają trzy główne obiekcje:
et|icon_blocked|

"Indywidualne, tradycyjne korepetycje są lepsze"

Mówiąc wprost, nie ściemniam podczas zajęć. Przekazuję najważniejszą wiedzę w różnych formach, m.in. w postaci infografik ułatwiających zrozumienie danego tematu. A co najważniejsze, materiały, które są w kursie, możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, na wyjeździe, na spacerze czy w łóżku.

Dla mnie liczą się Wasze efekty i szanuję Wasz czas. Dzięki nauce online nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazdy.

Przekazuję wiedzę w sposób prosty, zrozumiały, obrazowy i co najważniejsze – efektywny.

et|icon_blocked|

"Nie stać mnie na ten kurs"

Tak naprawdę udział w kursie nie jest wydatkiem, tylko inwestycją. Te pieniądze i tak byś wydał idąc na tradycyjne korepetycje, a do tego wydałbyś więcej przy mniejszej ilości otrzymanej wiedzy i umiejętności.

Dla przykładu: w moim kursie są 52 godziny nagrań wiedzy i rozwiązywania zadań. Gdybyś miał to zamienić na korepetycje, które średnio kosztują 50 zł za godzinę, to musiałbyś wydać 2600 zł (bez bonusów). Widzisz więc, że cena, jaką Ci dziś oferuję, jest niezwykle korzystna.

et|icon_blocked|

"Dlaczego mam kupić akurat Twój kurs?"

Moim celem i założeniem tego kursu jest stworzenie miejsca, w którym łączą się:

 • Wiedza merytoryczna niezbędna do do matury.
 • Informacje, jak skutecznie i efektywnie się uczyć, jak być produktywnym.
 • Umieć radzić sobie z emocjami, nauczyć się motywować, radzić sobie ze stresem.

To bardzo unikalne i jedyne na rynku połączenie tych elementów, a mają one mega wpływ na wynik, jaki osiągniesz na maturze.

 

Gwarancja

Jeśli Ci się nie spodoba kurs, możesz go zwrócić bez żadnych pytań i wyjasnień w ciągu 7 dni od daty zakupu.

Często zadawane pytania

Tutaj znajdziesz kilka pytań, które najczęściej niepokoiły maturzystów z chemii.

et|icon_question_alt|

Czy mogę wypróbować kurs przed zakupem?

Tak, możesz skorzystać z bezpłatnej lekcji „Okresowość. Metale i niemetale”, którą znajdziesz klikając tutaj.

A dodatkowo możesz zwrócić kurs w ciągu 7 dni od daty zakupu – bez żadnych pytań i wyjaśnień.

Dołącz teraz!

et|icon_question_alt|

Dlaczego ten kurs ma mi pomóc w dobrym zdaniu matury?

Dziś problemem nie jest dostęp do wiedzy, lecz jej nadmiar. Dlatego selekcjonuję wiadomości skupiam się na tym co naprawdę jest istotne i wymagane na maturze. Kładę duży nacisk na mentalne przygotowanie Cię do egzaminu maturalnego i będę Cię motywować do efektywnej pracy.

Dołącz teraz!

et|icon_question_alt|

Kiedy rozpoczyna się kurs?

Dostęp do kursu wraz z częścią bonusów otrzymasz od razu po dokonaniu płatności. Wyjątkiem są live’y, na które będziemy się umawiać, zapis wywiadu, który odbędzie się niebawem oraz webinar „Pokochaj zadania z pH”, który odbędzie się w marcu.

Trzy ostatnie lekcje z chemii nieorganicznej oraz mapy myśli są w trakcie odświeżania, będą dostępne do końca lutego.

Dołącz teraz!

et|icon_question_alt|

Dlaczego kurs online jest lepszy od tradycyjnych korepetycji?

Dzięki nauce online nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazdy. Uczysz się gdzie chcesz, kiedy chcesz i ile chcesz.

Dołącz teraz!

et|icon_question_alt|

Jakie płatności są akceptowane?

Wszystkie elektroniczne formy płatności, w tym przelew, BLIK, karta kredytowa, przez Paynow (zalecane), PayU i Paypal.

Dołącz teraz!

et|icon_question_alt|

Na jakich urządzeniach mogę odtwarzać lekcje i czy muszę mieć jakiś specjalny program?

Lekcje możesz odtwarzać na dowolnym współczesnym urządzeniu multimedialnym, na tablecie, smartfonie, komputerze stacjonarnym czy laptopie. Wystarczy do tego typowy system operacyjny i typowa przeglądarka internetowa.

Dołącz teraz!

Intensywny kurs online przygotowujący do matury z chemii

Konkretna dawka wiedzy, praktyka i feedback

Uczenie się chemii samemu to jedno, a uczenie się pod okiem wymagającego i skutecznego chemika praktyka i w świetnym towarzystwie innych kursantów to zupełnie inna jakość nauki!

Wakacyjny kurs chemii online

Wykorzystaj wakacje na maksa i już teraz przygotuj się do nowego roku szkolnego z chemii. Zacznij nowy rok szkolny ze spokojem, bez stresu. Wykorzystaj zdobytą wiedzę na lekcjach lub na maturze.

16108