Zostań mistrzem obliczeniówki!

Wszystko co potrzebujesz, żeby bez stresu przygotować się do
zadań obliczeniowych na maturze z chemii!

Jedyny taki praktyczny kurs z zadań obliczeniowych, w którym:

R
Znajdziesz niezbędną wiedzę merytoryczną.
R

W przystępny, logiczny sposób pokazuję krok po kroku, jak rozwiązać zadania szybko i skutecznie.

R

Rozwiążesz setki zadań ze stechiometrii (wzorów chemicznych, równań i mieszanin), stężeń, mieszania roztworów, stopnia i stałej dysocjacji, również i pH. Kinetyka, ogniwa, stała równowagi.

R

Pokażę Ci wiele schematów, które można zastosować, żeby maksymalnie skrócić czas rozwiązywania zadania. W tym będą schematy na układanie układów równań, a także na identyfikację związków chemicznych w obliczeniach.

R

Dzięki takiemu zestawowi masz szansę polubić, zrozumieć zadania obliczeniowe i nie mieć z nimi problemów. A to finalnie przełoży się na wyższy wynik na maturze z chemii.

Czy któryś z tych problemów wygląda Ci znajomo?

Zdajesz maturę z chemii, albo masz przed sobą działy w szkole ze stechiometrii, mieszania roztworów, chemii w roztworach wodnych, elektrochemii lub kinetyki i chciałabyś uzyskać bardzo dobry wynik?

i

Czy czytając zadania nie masz pomysłu, od czego zacząć? Nie wiesz czy używać proporcji, czy wzorów?

Czy gubisz się w obliczeniach? Dochodzisz do pewnego momentu i dalej nie wiesz, co masz zrobić?

Kiedy rozwiązujesz zadanie, wydaje Ci się, że jest dobrze zrobione, a okazuje się, że wynik jest zły? A rozwiązanie jest zupełnie inne i nie wiesz, dlaczego?

Boisz się zadań obliczeniowych, bo już tyle razy zrobiłaś błędy w zadaniach, źle je rozwiązywałaś i Cię paraliżują?

}

Czy potrzebujesz rozwiązywać zadania szybko i skutecznie, bo wiesz, że na maturze z chemii liczy się czas, a chcesz zdobyć jak najwięcej punktów?

Jeśli choć jeden z powyższych problemów Cię dręczy, to ten kurs bardzo Ci pomoże.

Dla kogo jest ten kurs?

Dla osób już od pierwszych klas, które będą przerabiać działy z zadań obliczeniowych w szkole i chcą jak najlepiej je umieć.

Dla maturzystów, którzy chcą bardzo dobrze przygotować się do matury z chemii, żeby dostać się na wymarzone studia.

Dla osób, które mają problemy z zadaniami obliczeniowymi, które są ich największą zmorą.

O mnie

Cześć! Jestem Monika Terajewicz – ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 19 lat pomagam licealistom zdać jak najlepiej maturę z chemii. Część z nich już jest lekarzami, a część poszła w moje ślady i studiuje chemię.

Jestem praktykiem, przez kilka lat pracowałam w firmach farmaceutycznych w dziale badań i rozwoju. Moim celem jest jak najprostsze tłumaczenie niełatwego przedmiotu, jakim jest chemia. Skutecznie mobilizuję swoich uczniów i kursantów do nauki i wzięcia spraw w swoje ręce. Duży nacisk kładę na mentalną stronę nauki.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci i panią wdzięcznego pieska o imieniu Cola (choć w papierach ma Pepsi). Z pasji jestem fotografem. Kiedy nie uczę i nie fotografuję, to odważam, przelewam, rozlewam i kręcę naturalne kosmetyki lub uciekam na weekend w góry, żeby naładować akumulatory.

Dlaczego ten kurs:

R
Jest to kurs typowo praktyczny, na którym będziemy rozwiązywać ogromną ilość zadań.
R
Każde zadanie jest wytłumaczone łopatologicznie. Pokazuję skróty obliczeniowe i często kilka metod rozwiązania danego zadania.
R
Do każdego działu jest wprowadzenie merytoryczne, które pozwoli na bezproblemowe rozwiązanie zadań.
R
Kurs jest w postaci nagrań, do których możesz zadawać pytania mailowo, a ja na bieżąco będę na nie odpowiadać i rozwiewać Twoje wątpliwości.
R
Dostęp do nagrań dostaniesz na rok. Możesz odtwarzać kiedy chcesz i ile chcesz – żeby mieć efekty!
R
Masz szybki dostęp do informacji i możliwość odtworzenia dowolnego fragmentu ile razy chcesz i kiedy chcesz.
R

Dokładnie wytłumaczone zadania na każdym poziomie, od podstawowych do maturalnych, krok po kroku. i dokładnie widzisz, jak je rozwiązuję.

R

Spokojne omówienie tematu bez stresu.

R

Dostępność nagrań przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 🙂

R

Zyskujesz czas: nie musisz dojeżdżać na zajęcia.

R

Możesz dopasować sposób oglądania do siebie: nagrane materiały możesz zawsze zapauzować, cofnąć, a także spowolnić lub przyspieszyć odtwarzanie nagrań.

R

Jeśli powstaną kolejne działy lub będzie jakakolwiek aktualizacja, to będzie to bezpłatne.

Poznaj historie osób, które studiują na wymarzonych kierunkach dzięki mojemu kursowi:

Co zawiera kurs?

Mistrz Obliczeniówki 2.0

to 15 działów, prawie 40 godzin, w tym ponad 400 zadań + teoria

1) Stechiometria – podstawy (2h 20m – teoria i 30 zadań)

 • Mol
 • Masy
 • Liczba Avogadro
 • Objętość w warunkach normalnych
 • Równanie Clapeyrona
 • Trick na najszybsze tworzenie proporcji

3) Stechiometria równań chemicznych (3h 10m – teoria i 27 zadań)

 • Prawo zachowania masy
 • Stosunek stechiometryczny
 • Stosunek niestechiometryczny
 • Wydajność reakcji

5) Stężenia i hydraty (3h 00m – teoria i 33 zadania)

 • Stężenie procentowe
 • Stężenie molowe
 • Przeliczanie stężeń
 • Rozpuszczalność
 • Hydraty (stężenia i rozpuszczalność)

7) Stopień i stała dysocjacji, pH (3h 00m – teoria i 28 zadań)

 • Stopień dysocjacji
 • Stała dysocjacji
 • pH

9) Bufory (2h 05m – teoria i 16 zadań)

 • Czym są bufory?
 • Rozpoznanie roztworów buforowych
 • Obliczanie pH roztworu buforowego
 • Zmiana pH buforu po dodaniu mocnej zasady i mocnego kwasu

11) Ogniwa (2h 40m – teoria i 26 zadań)

 • Ogniwo galwaniczne
 • Półogniwa
 • Anoda, katoda, klucz elektrolityczny, SEM
 • Obliczanie SEM
 • Obliczanie potencjałów elektrod
 • pH roztworu
 • Równanie Nernsta w obliczeniach
 • Zmiana masy płytki, blaszki

13) Termochemia (1h 40m – teoria i 28 zadań)

 • Entalpia reakcji
 • Prawo Hessa
 • Obliczanie entalpii reakcji na podstawie:
  • energii wiązań
  • standardowych entalpii tworzenia
  • standardowych entalpii spalania
 • Energia wewnętrzna układu
 • Standardowa entalpia parowania
 • Molowa entalpia sieci krystalicznej

2) Stechiometria wzorów chemicznych (2h 10m – teoria i 30 zadań)

 • Prawo stałości składu
 • Zawartość procentowa pierwiastków w związku
 • Wzór empiryczny
 • Wzór rzeczywisty
 • Gęstość gazu w warunkach normalnych
 • Gęstość względna gazów

4) Stechiometria mieszanin (2h 30m – 24 zadania)

 • Skład procentowy mieszanin
 • Układ równań w zadaniach chemicznych
 • Trick na schematyczne rozwiązywanie zadań z układem równań

6) Mieszanie roztworów (2h 20m – teoria i 28 zadań)

 • Rozcieńczanie
 • Zatężenia
 • Mieszanie roztworów
 • Metoda krzyża
 • Pobieranie próbki

8) Identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania (2h 40m – 25 zadań)

 • Odczyn roztworu
 • Miareczkowanie
 • Hydroliza soli
 • Identyfikacja związków nieorganicznych i organicznych w obliczeniach

10) Iloczyn rozpuszczalności (2h 50m – teoria i 30 zadań)

 • Stała równowagi a iloczyn rozpuszczalności
 • Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności
 • Iloczyn jonowy
 • Rozpuszczalność molowa
 • Efekt wspólnego jonu

12) Elektroliza (2h 20m – teoria i 31 zadań)

 • Elektrody w elektrolizie
 • Różnica między ogniwem a elektrolizerem
 • Potencjał rozkładowy
 • Kolejność rozładowywania kationów na katodzie
 • Kolejność rozładowywania anionów na anodzie
 • Prawa Faradaya
 • Wydajność prądowa

14) Szybkość reakcji (3h 00m – teoria i 32 zadania)

 • Średnia szybkość reakcji
 • Chwilowa szybkość reakcji
 • Szybkość reakcji pierwszo- i drugorzędowych
 • Połowiczny czas zaniku w reakcjach pierwszorzędowych i drugorzędowych
 • Zmiana szybkości reakcji po zmianie:
  • temperatury układu
  • ciśnienia w układzie
  • objętości układu
 • Określanie równania kinetycznego na podstawie obliczeń
 • Szybkość reakcji po upływie określonego czasu

15) Równowaga chemiczna (2h 10m – teoria i 25 zadań)

 • Stan równowagi dynamicznej
 • Stała równowagi chemicznej – wzór
 • Obliczanie stałej równowagi
 • Stężenia początkowe i równowagowe reagentów
 • Zmiana stężeń równowagowych ragentów po wprowadzeniu dodatkowych porcji jednego z substratów

Co da Ci ten kurs:

Mentalnie:

#1: Poczucie pewności, że jesteś dobrze przygotowana do sprawdzianów i matury z działów obliczeniowych.

#2: Motywację do nauki.

#3: Mniejszy stres.

#4: Spokój.

#5: Wiarę w swoje możliwości.

Merytorycznie:

#1: Skuteczność i szybkość w rozwiązywaniu zadań.

#2: Umiejętność wpadania na pomysł rozwiązania.

#3: Efektywniejszą naukę.

#4: Większe szanse na wysoki wynik na sprawdzianaci i na maturze z chemii.

#5: Lepsze zrozumienie poszczególnych działów i tematów z chemii.

#6: Systematyczność w nauce.

Dlaczego nie warto odkładać decyzji na później:

Czas to Twój sprzymierzeniec. Jeżeli przystąpisz do kursu Mistrz Obliczeniówki to masz szansę zrozumieć, polubić i rozwiązać bardzo dużo zadań. Pokażę Ci rozwiązania do każdego zadania, krok po kroku. Dzięki temu będziesz mieć spokój i pewność, że zadania obliczeniowe nie są dla Ciebie problemem.

Jeśli teraz nie zdecydujesz się na kupno kursu, to będziesz potrzebowała więcej czasu, żeby się porządnie przygotować metodą własnych prób i błędów. Zadania obliczeniowe będą sprawiały wciąż trudności, a niepokój będzie Ci towarzyszył aż do matury. A w konsekwencji możesz nie dostać się na wymarzone studia.

Oni już mi zaufali i świetnie zdali maturę z chemii!

opinia
opinia
opinia
Nie łatwo znaleźć takiego nauczyciela jakim jest Pani Monika- zaangażowanego, pełnego pasji, systematycznego, która swoim podejściem do chemii potrafi zarazić każdego. Nauka chemii, która była moją zmorą w liceum, stała się nowym hobby. Pani Monika umiejętnie przekazuje swoją wiedzę. Zajęcia są dobrze zorganizowane, ciekawe i przebiegają w miłej atmosferze. Teoria przenoszona jest na przykłady z życia codziennego, a zadania tłumaczone są w prosty sposób, Pani Monika swoimi metodami uczy logicznego myślenia. Wszystko staje się zrozumiałe, a na każde zadane pytanie można liczyć na jasną i klarowną odpowiedź. Z czystym sumieniem polecam kurs z Panią Moniką.
Aleksandra Buda

Jestem bardzo zadowolona z metod nauczania Pani Moniki, wszystkie zagadnienia są omawiane w sposób dokładny i zrozumiały. Pani Monika skupia się przede wszystkim na zadaniach maturalnych, które podczas kursu analizowane są krok po kroku. Serdecznie polecam ❤
Komentarz
Udostępnij
Ola Bajodek

Genialne sposoby nauczania, indywidualne podejście do uczniów, wiedza sama chce napływać do głowy ❤️

Jessica Kryjom
Studentka biotechnologii

Serdecznie polecam 😉 Pani Monika to prawdziwa pasjonatka chemii, potrafi wytłumaczyć ją w sposób zrozumiały, a kiedy trzeba nawet 'łopatologiczny’ 😀 Pokazuje, że chemia jest dziedziną, która naprawdę da się zrozumieć. Jeśli jesteś skłonną do prokrastynacji leniwą osobą i potrzebujesz nad sobą przysłowiowego ”bata” to też dobry wybór, ponieważ jest to bardzo wymagająca korepetytorka, która świetnie motywuje do nauki!

Martyna Świderska
Studentka weterynarii

Otrzymasz:

}

Roczny dostęp do Mistrza Obliczeniówki, którego możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Prezentacje z teorią i zadaniami w plikach PDF do pobrania.

Nagrania z Wyzwania z 11.2022

Nagranie webinaru z matematyczką

Dołącz już teraz!

Rozmawiając z licealistami zauważyłam, że przed dołączeniem do kursu mają trzy główne obiekcje:

"Indywidualne, tradycyjne korepetycje są lepsze"

Mówiąc wprost, nie ściemniam podczas zajęć. Przekazuję najważniejszą wiedzę w różnych formach, m.in. w postaci infografik ułatwiających zrozumienie danego tematu. A co najważniejsze, materiały, które są w kursie, możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, na wyjeździe, na spacerze czy w łóżku.

Dla mnie liczą się Twoje efekty i szanuję Twój czas. Dzięki nauce online nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazdy.

Przekazuję wiedzę w sposób prosty, zrozumiały, obrazowy i co najważniejsze – efektywny.

"Nie stać mnie na ten kurs"

Tak naprawdę udział w kursie nie jest wydatkiem, tylko inwestycją. Te pieniądze i tak byś wydał idąc na tradycyjne korepetycje, a do tego wydałbyś więcej przy mniejszej ilości otrzymanej wiedzy i umiejętności.

Dla przykładu: w moim kursie Mistrz Obliczeniówki jest około 40 godzin wiedzy i rozwiązywania zadań. Gdybyś miała to zamienić na korepetycje, które średnio kosztują 50 zł za godzinę, to musiałbyś wydać 1000 zł. Widzisz więc, że cena, jaką Ci dziś oferuję, jest niezwykle korzystna.

"Dlaczego mam kupić akurat Twój kurs?"

Uczę rozwiązywać zadania szybko i skutecznie, co jest szalenie ważne podczas pisania matury z chemii.

Moim celem i założeniem tego kursu jest stworzenie miejsca, w którym łączą się:

 • Wiedza merytoryczna niezbędna do do matury.
 • Informacje, jak skutecznie i efektywnie rązwiązywać zadania maturalne.

To bardzo unikalne i jedyne na rynku połączenie tych elementów, a mają one mega wpływ na wynik, jaki osiągniesz na maturze.

 

Kurs Mistrz Obliczeniówki

Konkretna dawka wiedzy, praktyka i feedback

Uczenie się chemii samemu to jedno, a uczenie się pod okiem wymagającego i skutecznego chemika praktyka i w świetnym towarzystwie innych kursantów to zupełnie inna jakość nauki!

Chemia między nami

FREE
VIEW