Zostań mistrzem obliczeniówki!

Wszystko co potrzebujesz, żeby bez stresu przygotować się do
zadań obliczeniowych na maturze z chemii!

Jedyny taki praktyczny kurs z zadań obliczeniowych, w którym:

R
Znajdziesz niezbędną wiedzę merytoryczną.
R

W przystępny, logiczny sposób pokazuję krok po kroku, jak rozwiązać zadania szybko i skutecznie.

R

Rozwiążesz setki zadań ze: stechiometrii (wzorów chemicznych, równań i mieszanin), stężeń, mieszania roztworów, stopnia i stałej dysocjacji, pH, kinetyki, stałej równowagi, ogniw, elektrolizy, buforów, iloczynu rozpuszczalności.

R

Pokażę Ci wiele schematów, które można zastosować, żeby maksymalnie skrócić czas rozwiązywania zadania. W tym również będą schematy na układanie układów równań, a także na identyfikację związków chemicznych w obliczeniach.

R

Dzięki takiemu zestawowi masz szansę polubić, zrozumieć zadania obliczeniowe i nie mieć z nimi problemów. A to finalnie przełoży się na wyższy wynik na maturze z chemii.

Czy któryś z tych problemów wygląda Ci znajomo?

Zdajesz maturę z chemii, albo masz przed sobą działy w szkole ze stechiometrii, mieszania roztworów, chemii w roztworach wodnych, elektrochemii lub kinetyki i chciałabyś uzyskać bardzo dobry wynik?

i

Czy czytając zadania nie masz pomysłu, od czego zacząć? Nie wiesz czy używać proporcji, czy wzorów?

Czy gubisz się w obliczeniach? Dochodzisz do pewnego momentu i dalej nie wiesz, co masz zrobić?

Kiedy rozwiązujesz zadanie, wydaje Ci się, że jest dobrze zrobione, a okazuje się, że wynik jest zły? A rozwiązanie jest zupełnie inne i nie wiesz, dlaczego?

Boisz się zadań obliczeniowych, bo już tyle razy zrobiłaś błędy w zadaniach, źle je rozwiązywałaś i Cię paraliżują?

}

Czy potrzebujesz rozwiązywać zadania szybko i skutecznie, bo wiesz, że na maturze z chemii liczy się czas, a chcesz zdobyć jak najwięcej punktów?

Jeśli choć jeden z powyższych problemów Cię dręczy, to ten kurs bardzo Ci pomoże.

Dla kogo jest ten kurs?

Dla osób już od pierwszych klas, które będą przerabiać działy z zadań obliczeniowych w szkole i chcą jak najlepiej je umieć.

Dla maturzystów i osób z gap year, którzy chcą bardzo dobrze przygotować się do matury z chemii, żeby dostać się na wymarzone studia.

Dla osób, które mają problemy z zadaniami obliczeniowymi, które są ich największą zmorą.

O mnie

Cześć! Jestem Monika Terajewicz – ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 20 lat pomagam licealistom zdać jak najlepiej maturę z chemii. Część z nich już jest lekarzami, a część poszła w moje ślady i studiuje chemię.

Jestem praktykiem, przez kilka lat pracowałam w firmach farmaceutycznych w dziale badań i rozwoju. Moim celem jest jak najprostsze tłumaczenie niełatwego przedmiotu, jakim jest chemia. Skutecznie mobilizuję swoich uczniów i kursantów do nauki i wzięcia spraw w swoje ręce. Duży nacisk kładę na mentalną stronę nauki.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci i panią dwóch psów i pięciu kotów. Pasjonuję się ceramiką i tworzę autorskie szkliwa. Kiedy nie uczę i nie szkliwię, to odważam, przelewam, rozlewam i kręcę naturalne kosmetyki lub uciekam na weekend w góry, żeby naładować akumulatory.

Dlaczego ten kurs:

R
Jest to kurs typowo praktyczny, na którym będziemy rozwiązywać ogromną ilość zadań.
R
Każde zadanie jest wytłumaczone łopatologicznie. Pokazuję skróty obliczeniowe i często kilka metod rozwiązania danego zadania.
R
Do każdego działu jest wprowadzenie merytoryczne, które pozwoli na bezproblemowe rozwiązanie zadań.
R
Kurs jest w postaci nagrań, do których możesz zadawać pytania mailowo, a ja na bieżąco będę na nie odpowiadać i rozwiewać Twoje wątpliwości.
R
Dostęp do nagrań dostaniesz na rok z możliwością przedłużenia subskrypcji na kolejny rok za 79 zł. Możesz odtwarzać kiedy chcesz i ile chcesz – żeby mieć efekty!
R
Masz szybki dostęp do informacji i możliwość odtworzenia dowolnego fragmentu ile razy chcesz i kiedy chcesz.
R

Dokładnie wytłumaczone zadania na każdym poziomie, od podstawowych do maturalnych, krok po kroku. i dokładnie widzisz, jak je rozwiązuję.

R

Spokojne omówienie tematu bez stresu.

R

Dostępność nagrań 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 🙂

R

Zyskujesz czas: nie musisz dojeżdżać na zajęcia.

R

Możesz dopasować sposób oglądania do siebie: nagrane materiały możesz zawsze zapauzować, cofnąć, a także spowolnić lub przyspieszyć odtwarzanie nagrań.

R

Jeśli powstaną kolejne działy lub będzie jakakolwiek aktualizacja, to dostaniesz to bezpłatnie.

Poznaj historie osób, które studiują na wymarzonych kierunkach dzięki mojemu kursowi:

Co zawiera kurs?

Mistrz Obliczeniówki 2.0

to 15 działów, prawie 40 godzin, w tym ponad 400 zadań + teoria

1) Stechiometria – podstawy (2h 20m – teoria i 30 zadań)

 • Mol
 • Masy
 • Liczba Avogadro
 • Objętość w warunkach normalnych
 • Równanie Clapeyrona
 • Trick na najszybsze tworzenie proporcji

3) Stechiometria równań chemicznych (3h 10m – teoria i 27 zadań)

 • Prawo zachowania masy
 • Stosunek stechiometryczny
 • Stosunek niestechiometryczny
 • Wydajność reakcji

5) Stężenia i hydraty (3h 00m – teoria i 33 zadania)

 • Stężenie procentowe
 • Stężenie molowe
 • Przeliczanie stężeń
 • Rozpuszczalność
 • Hydraty (stężenia i rozpuszczalność)

7) Stopień i stała dysocjacji, pH (3h 00m – teoria i 28 zadań)

 • Stopień dysocjacji
 • Stała dysocjacji
 • pH

9) Bufory (2h 05m – teoria i 16 zadań)

 • Czym są bufory?
 • Rozpoznanie roztworów buforowych
 • Obliczanie pH roztworu buforowego
 • Zmiana pH buforu po dodaniu mocnej zasady i mocnego kwasu

11) Ogniwa (2h 40m – teoria i 26 zadań)

 • Ogniwo galwaniczne
 • Półogniwa
 • Anoda, katoda, klucz elektrolityczny, SEM
 • Obliczanie SEM
 • Obliczanie potencjałów elektrod
 • pH roztworu
 • Równanie Nernsta w obliczeniach
 • Zmiana masy płytki, blaszki

13) Termochemia (1h 40m – teoria i 28 zadań)

 • Entalpia reakcji
 • Prawo Hessa
 • Obliczanie entalpii reakcji na podstawie:
  • energii wiązań
  • standardowych entalpii tworzenia
  • standardowych entalpii spalania
 • Energia wewnętrzna układu
 • Standardowa entalpia parowania
 • Molowa entalpia sieci krystalicznej

2) Stechiometria wzorów chemicznych (2h 10m – teoria i 30 zadań)

 • Prawo stałości składu
 • Zawartość procentowa pierwiastków w związku
 • Wzór empiryczny
 • Wzór rzeczywisty
 • Gęstość gazu w warunkach normalnych
 • Gęstość względna gazów

4) Stechiometria mieszanin (2h 30m – 24 zadania)

 • Skład procentowy mieszanin
 • Układ równań w zadaniach chemicznych
 • Trick na schematyczne rozwiązywanie zadań z układem równań

6) Mieszanie roztworów (2h 20m – teoria i 28 zadań)

 • Rozcieńczanie
 • Zatężenia
 • Mieszanie roztworów
 • Metoda krzyża
 • Pobieranie próbki

8) Identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania (2h 40m – 25 zadań)

 • Odczyn roztworu
 • Miareczkowanie
 • Hydroliza soli
 • Identyfikacja związków nieorganicznych i organicznych w obliczeniach

10) Iloczyn rozpuszczalności (2h 50m – teoria i 30 zadań)

 • Stała równowagi a iloczyn rozpuszczalności
 • Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności
 • Iloczyn jonowy
 • Rozpuszczalność molowa
 • Efekt wspólnego jonu

12) Elektroliza (2h 20m – teoria i 31 zadań)

 • Elektrody w elektrolizie
 • Różnica między ogniwem a elektrolizerem
 • Potencjał rozkładowy
 • Kolejność rozładowywania kationów na katodzie
 • Kolejność rozładowywania anionów na anodzie
 • Prawa Faradaya
 • Wydajność prądowa

14) Szybkość reakcji (3h 00m – teoria i 32 zadania)

 • Średnia szybkość reakcji
 • Chwilowa szybkość reakcji
 • Szybkość reakcji pierwszo- i drugorzędowych
 • Połowiczny czas zaniku w reakcjach pierwszorzędowych i drugorzędowych
 • Zmiana szybkości reakcji po zmianie:
  • temperatury układu
  • ciśnienia w układzie
  • objętości układu
 • Określanie równania kinetycznego na podstawie obliczeń
 • Szybkość reakcji po upływie określonego czasu

15) Równowaga chemiczna (2h 10m – teoria i 25 zadań)

 • Stan równowagi dynamicznej
 • Stała równowagi chemicznej – wzór
 • Obliczanie stałej równowagi
 • Stężenia początkowe i równowagowe reagentów
 • Zmiana stężeń równowagowych ragentów po wprowadzeniu dodatkowych porcji jednego z substratów

Co da Ci ten kurs:

Mentalnie:

#1: Poczucie pewności, że jesteś dobrze przygotowana/y do sprawdzianów i matury z działów obliczeniowych.

#2: Motywację do nauki.

#3: Mniejszy stres.

#4: Spokój.

#5: Wiarę w swoje możliwości.

Merytorycznie:

#1: Skuteczność i szybkość w rozwiązywaniu zadań.

#2: Umiejętność wpadania na pomysł rozwiązania.

#3: Efektywniejszą naukę.

#4: Większe szanse na wysoki wynik na sprawdzianaci i na maturze z chemii.

#5: Lepsze zrozumienie poszczególnych działów i tematów z chemii.

#6: Systematyczność w nauce.

Dlaczego nie warto odkładać decyzji na później:

Czas to Twój sprzymierzeniec. Jeżeli przystąpisz do kursu Mistrz Obliczeniówki to masz szansę zrozumieć, polubić i rozwiązać bardzo dużo zadań. Pokażę Ci rozwiązania do każdego zadania, krok po kroku. Dzięki temu będziesz mieć spokój i pewność, że zadania obliczeniowe nie są dla Ciebie problemem.

Jeśli teraz nie zdecydujesz się na kupno kursu, to będziesz potrzebować więcej czasu, żeby się porządnie przygotować metodą własnych prób i błędów. Zadania obliczeniowe będą sprawiały wciąż trudności, a niepokój będzie Ci towarzyszył aż do matury. A w konsekwencji możesz nie dostać się na wymarzone studia.

Oni już mi zaufali i świetnie zdali maturę z chemii!

opinia
opinia
opinia
Nie łatwo znaleźć takiego nauczyciela jakim jest Pani Monika- zaangażowanego, pełnego pasji, systematycznego, która swoim podejściem do chemii potrafi zarazić każdego. Nauka chemii, która była moją zmorą w liceum, stała się nowym hobby. Pani Monika umiejętnie przekazuje swoją wiedzę. Zajęcia są dobrze zorganizowane, ciekawe i przebiegają w miłej atmosferze. Teoria przenoszona jest na przykłady z życia codziennego, a zadania tłumaczone są w prosty sposób, Pani Monika swoimi metodami uczy logicznego myślenia. Wszystko staje się zrozumiałe, a na każde zadane pytanie można liczyć na jasną i klarowną odpowiedź. Z czystym sumieniem polecam kurs z Panią Moniką.
Aleksandra Buda

Jestem bardzo zadowolona z metod nauczania Pani Moniki, wszystkie zagadnienia są omawiane w sposób dokładny i zrozumiały. Pani Monika skupia się przede wszystkim na zadaniach maturalnych, które podczas kursu analizowane są krok po kroku. Serdecznie polecam ❤
Komentarz
Udostępnij
Ola Bajodek

Genialne sposoby nauczania, indywidualne podejście do uczniów, wiedza sama chce napływać do głowy ❤️

Jessica Kryjom
Studentka biotechnologii

Serdecznie polecam 😉 Pani Monika to prawdziwa pasjonatka chemii, potrafi wytłumaczyć ją w sposób zrozumiały, a kiedy trzeba nawet 'łopatologiczny’ 😀 Pokazuje, że chemia jest dziedziną, która naprawdę da się zrozumieć. Jeśli jesteś skłonną do prokrastynacji leniwą osobą i potrzebujesz nad sobą przysłowiowego ”bata” to też dobry wybór, ponieważ jest to bardzo wymagająca korepetytorka, która świetnie motywuje do nauki!

Martyna Świderska
Studentka weterynarii

Otrzymasz:

}

Roczny dostęp do Mistrza Obliczeniówki, którego możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Prezentacje z teorią i zadaniami w plikach PDF do pobrania.

(tu dopisz: „4 live’y, na których będę omawiać zadania i tematy, z którymi masz problem)

Nagranie webinaru z matematyczką

Dołącz już teraz!

Rozmawiając z licealistami zauważyłam, że przed dołączeniem do kursu mają trzy główne obiekcje:

"Indywidualne, tradycyjne korepetycje są lepsze"

tMówiąc wprost, nie ściemniam podczas zajęć. Przekazuję najważniejszą wiedzę w różnych formach, m.in. w postaci infografik ułatwiających zrozumienie danego tematu. A co najważniejsze, materiały, które są w kursie, możesz oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, na wyjeździe, na spacerze czy w łóżku.

Dla mnie liczą się Twoje efekty i szanuję Twój czas. Dzięki nauce online nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazdy.

Przekazuję wiedzę w sposób prosty, zrozumiały, obrazowy i co najważniejsze – efektywny.

Rozumiem, że mogą być dodatkowe pytania i jest potrzebny kontakt z nauczycielem, dlatego w tej edycji kursu będą cztery spotkania na żywo, podczas których będzie można zadawać pytania i będę rozwiązywać problematyczne zadania.

"Nie stać mnie na ten kurs"

Tak naprawdę udział w kursie nie jest wydatkiem, tylko inwestycją. Te pieniądze i tak byś wydał idąc na tradycyjne korepetycje, a do tego wydałbyś więcej przy mniejszej ilości otrzymanej wiedzy i umiejętności.

Dla przykładu: w moim kursie Mistrz Obliczeniówki jest około 40 godzin wiedzy i rozwiązywania zadań. Gdyby to zamienić na korepetycje u doświadczonego nauczyciela, który potrafi tłumaczyć, to trzeba by było zapłacić około 100 zł za godzinę, czyli w sumie trzeba by wydać 4000 zł. Widzisz więc, że cena, jaką Ci dziś oferuję, jest niezwykle korzystna.

"Dlaczego mam kupić akurat Twój kurs?"

Uczę rozwiązywać zadania szybko i skutecznie, co jest szalenie ważne podczas pisania matury z chemii.

Moim celem i założeniem tego kursu jest stworzenie miejsca, w którym łączą się:

 • Wiedza merytoryczna niezbędna do do matury.
 • Informacje, jak skutecznieefektywnie rązwiązywać zadania maturalne.
 • Nauka umiejętności rozwiązywania zadań.

To bardzo unikalne i jedyne na rynku połączenie tych elementów, a mają one mega wpływ na wynik, jaki osiągniesz na maturze.

 

Kurs Mistrz Obliczeniówki

Konkretna dawka wiedzy, praktyka i feedback

Uczenie się chemii samemu to jedno, a uczenie się pod okiem wymagającego i skutecznego chemika praktyka i w świetnym towarzystwie innych kursantów to zupełnie inna jakość nauki!

Chemia między nami

FREE
VIEW