Mistrz obliczeniówki 1.0

499,00  przez 1 rok

Kurs stanowi 8 nagrań ze spotkań na żywo, ponad 21 godzin, w tym 225 zadań, z pełnym rozwiązaniem i komentarzem.

 • Stechiometria – podstawy
 • Stechiometria wzorów chemicznych
 • Stechiometria równań chemicznych
 • Stechiometria mieszanin
 • Stężenia i hydraty
 • Mieszanie roztworów
 • Stopień i stała dysocjacji, pH
 • Identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania

Opis

Kurs stanowi 8 nagrań ze spotkań na żywo, ponad 21 godzin, w tym 225 zadań, z pełnym rozwiązaniem i komentarzem.

1) Stechiometria – podstawy (2h 20m – teoria i 30 zadań)

 • Mol
 • Masy
 • Liczba Avogadro
 • Objętość w warunkach normalnych
 • Równanie Clapeyrona
 • Trick na najszybsze tworzenie proporcji

2) Stechiometria wzorów chemicznych (2h 10m – teoria i 30 zadań)

 • Prawo stałości składu
 • Zawartość procentowa pierwiastków w związku
 • Wzór empiryczny
 • Wzór rzeczywisty
 • Gęstość gazu w warunkach normalnych
 • Gęstość względna gazów

3) Stechiometria równań chemicznych (3h 10m – teoria i 27 zadań)

 • Prawo zachowania masy
 • Stosunek stechiometryczny
 • Stosunek niestechiometryczny
 • Wydajność reakcji

4) Stechiometria mieszanin (2h 30m – 24 zadania)

 • Skład procentowy mieszanin
 • Układ równań w zadaniach chemicznych
 • Trick na schematyczne rozwiązywanie zadań z układem równań

5) Stężenia i hydraty (3h 00m – teoria i 33 zadania)

 • Stężenie procentowe
 • Stężenie molowe
 • Przeliczanie stężeń
 • Rozpuszczalność
 • Hydraty (stężenia i rozpuszczalność)

6) Mieszanie roztworów (2h 20m – teoria i 28 zadań)

 • Rozcieńczanie
 • Zatężenia
 • Mieszanie roztworów
 • Metoda krzyża
 • Pobieranie próbki

7) Stopień i stała dysocjacji, pH (3h 00m – teoria i 28 zadań)

 • Stopień dysocjacji
 • Stała dysocjacji
 • pH

8) Identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania (2h 40m – 25 zadań)

 • Odczyn roztworu
 • Miareczkowanie
 • Hydroliza soli
 • Identyfikacja związków nieorganicznych i organicznych w obliczeniach
Mistrz obliczeniówki 1.0
499,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW