Mistrz Obliczeniówki 2.0

699,00  przez 1 rok

Kurs stanowi 16 nagrań ze spotkań na żywo, ponad 40 godzin, w tym teoria oraz ponad 400 zadań, z pełnym rozwiązaniem i komentarzem.

To jedyny taki praktyczny kurs z zadań obliczeniowych, w którym:

 • Znajdziesz niezbędną wiedzę merytoryczną.
 • W przystępny, logiczny sposób pokazuję krok po kroku, jak rozwiązać zadania szybko i skutecznie.
 • Rozwiążesz setki zadań ze stechiometrii (wzorów chemicznych, równań i mieszanin), stężeń, mieszania roztworów, stopnia i stałej dysocjacji, również i pH.
 • Pokażę Ci wiele schematów, które można zastosować, żeby maksymalnie skrócić czas rozwiązywania zadania. W tym będą schematy na układanie układów równań, a także na identyfikację związków chemicznych w obliczeniach.
 • Dzięki takiemu zestawowi masz szansę polubić, zrozumieć zadania obliczeniowe i nie mieć z nimi problemów. A to finalnie przełoży się na wyższy wynik na maturze z chemii.

Opis

Zobacz opinie o kursie (kliknij, żeby powiększyć):

Kurs stanowi 16 nagrań ze spotkań na żywo, ponad 40 godzin, w tym teoria oraz ponad 400 zadań, z pełnym rozwiązaniem i komentarzem.

1) Stechiometria – podstawy (2h 20m – teoria i 30 zadań)

 • Mol
 • Masy
 • Liczba Avogadro
 • Objętość w warunkach normalnych
 • Równanie Clapeyrona
 • Trick na najszybsze tworzenie proporcji

2) Stechiometria wzorów chemicznych (2h 10m – teoria i 30 zadań)

 • Prawo stałości składu
 • Zawartość procentowa pierwiastków w związku
 • Wzór empiryczny
 • Wzór rzeczywisty
 • Gęstość gazu w warunkach normalnych
 • Gęstość względna gazów

3) Stechiometria równań chemicznych (3h 10m – teoria i 27 zadań)

 • Prawo zachowania masy
 • Stosunek stechiometryczny
 • Stosunek niestechiometryczny
 • Wydajność reakcji

4) Stechiometria mieszanin (2h 30m – 24 zadania)

 • Skład procentowy mieszanin
 • Układ równań w zadaniach chemicznych
 • Trick na schematyczne rozwiązywanie zadań z układem równań

5) Stężenia i hydraty (3h 00m – teoria i 33 zadania)

 • Stężenie procentowe
 • Stężenie molowe
 • Przeliczanie stężeń
 • Rozpuszczalność
 • Hydraty (stężenia i rozpuszczalność)

6) Mieszanie roztworów (2h 20m – teoria i 28 zadań)

 • Rozcieńczanie
 • Zatężenia
 • Mieszanie roztworów
 • Metoda krzyża
 • Pobieranie próbki

7) Stopień i stała dysocjacji, pH (3h 00m – teoria i 28 zadań)

 • Stopień dysocjacji
 • Stała dysocjacji
 • pH

8) Identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania (2h 40m – 25 zadań)

 • Odczyn roztworu
 • Miareczkowanie
 • Hydroliza soli
 • Identyfikacja związków nieorganicznych i organicznych w obliczeniach

9) Bufory (2h 05m – teoria i 16 zadań)

10) Iloczyn rozpuszczalności (2h 50m – teoria i 30 zadań)

11) Ogniwa (2h 40m – teoria i 26 zadań)

12) Elektroliza (2h 20m – teoria i 31 zadań)

13) Termochemia (1h 40m – teoria i 28 zadań)

14) Szybkość reakcji (3h 00m – teoria i 32 zadania)

15) Równowaga chemiczna (2h 10m – teoria i 25 zadań)

16) Hydraty łatwe i przyjemne (webinar)

Mistrz Obliczeniówki 2.0
699,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW