Redoks, reakcje redukcji i utlenienia

54,00  przez 1 rok

Czas nagrań:
Teoria: 2h : 40m
Zadania: 1h : 00m

11 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

Redoks, reakcje redukcji i utlenienia – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:
Teoria: 2h : 40m
Zadania: 1h : 00m

W tej lekcji:

11 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

  • Wartościowość, stopień utlenienia
  • Stopnie utlenienia – przykłady
  • Reakcje utleniania, reakcja redukcji. Utleniacz, reduktor
  • Bilans elektronowo-jonowy. Bilansowanie reakcji redoks w środowisku kwasowym i obojętnym
  • Bilansowanie reakcji redoks z występującymi jonami OH-
  • Bilansowanie reakcji redoks zawierającej jony H3O+. Redoksy organiczne
  • Reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania. Zdolności redukujące i utleniające
  • Szereg elektrochemiczny metali. Kierunek reakcji
Wakacyjny kurs chemii online

Wykorzystaj wakacje na maksa i już teraz przygotuj się do nowego roku szkolnego z chemii. Zacznij nowy rok szkolny ze spokojem, bez stresu. Wykorzystaj zdobytą wiedzę na lekcjach lub na maturze.

16108