Chlorowcopochodne i węglowodory aromatyczne

39,00  przez 1 rok

Czas nagrań:

Teoria: 1h : 11m
Zadania: 1h : 08m
23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

Chlorowcopochodne i węglowodory aromatyczne – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:

Teoria: 1h : 11m
Zadania: 1h : 08m

W tej lekcji:

23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

  • Chlorowcopochodne, związki aromatyczne, benzen – nazewnictwo, właściwości fizyczne, otrzymywanie, reakcje
  • Reguła Zajcewa
  • Substytucja nukleofilowa
  • Substytucja elektrofilowa
  • Efekty podstawnikowe
  • Reakcje utleniania
  • Reakcje redukcji
Chlorowcopochodne i węglowodory aromatyczne
39,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW