Mistrz obliczeniówki – identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania

35,00  przez 1 rok

Opis

3 kwietnia, g. 10,00 – Identyfikacja związków chemicznych w obliczeniach, hydroliza, reakcje zobojętniania

Nagranie będzie dostępne kilka dni po spotkaniu (po zmontowaniu materiału)

  • Odczyn roztworu
  • Miareczkowanie
  • Hydroliza soli
  • Identyfikacja związków nieorganicznych i organicznych w obliczeniach