Mieszaniny i stężenia

54,00  przez 1 rok

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 46m
Zadania: 1h : 37m

19 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

Mieszaniny i stężenia – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 46m
Zadania: 1h : 37m

W tej lekcji:

19 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

  • Podział materii, podział mieszanin
  • Koloidy, zawiesina, emulsje
  • Metody rozdziału mieszanin
  • Metody rozdziału mieszanin niejednorodnych
  • Metody rozdziału mieszanin jednorodnych
  • Rozpuszczanie, rozpuszczalność
  • Stężenie procentowe i molowe
  • Rozcieńczanie, zatężanie
  • Mieszanie roztworów
  • Metoda krzyża
Mieszaniny i stężenia
54,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW