Stechiometria

47,00  przez 1 rok

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 00m
Zadania: 1h : 40m

17 zadań maturalnych z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

Stechiometria – stężenia i obliczenia – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 00m
Zadania: 1h : 40m

W tej lekcji:

17 zadań maturalnych z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

 • Co to jest stechiometria
 • Typy reakcji
 • Mol
 • Masa molowa
 • Objętość molowa gazów
 • Obliczenia stechiometryczne
 • Prawo stałości składu związku chemicznego
 • Wzór empiryczny i rzeczywisty
 • Gazy – równanie Clapeyrona
 • Prawo Boyle’a
 • Prawo Charles’a
 • Prawo Gay-Lussaca
 • Gęstość gazów
 • Prawo Avogadra
 • Prawo zachowania masy
 • Molowy, masowy i objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów
 • Wydajność reakcji
 • Stosunek stechiometryczny i niestechiometryczny reagentów
Stechiometria
47,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW