Węglowodory nasycone i nienasycone

47,00  przez 1 rok

Czas nagrań:

Teoria: 1h : 44m
Zadania: 1h : 03m
24 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

Węglowodory nasycone i nienasycone – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:

Teoria: 1h : 44m
Zadania: 1h : 03m

W tej lekcji:

24 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

 • Zależność między budową cząstek a właściwościami związku chemicznego
 • Lotność, polarność, rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach, tworzenie wiązań wodorowych
 • Nazewnictwo, właściwości i otrzymywanie alkanów, alkenów, cykloalkenów i alkinów
 • Metan, etan
 • Szereg homologiczny alkanów
 • Rzędowość atomów węgla
 • Nazewnictwo węglowodorów
 • Reakcje spalania
 • Halogenowanie alkanów – substytucja rodnikowa
 • Izomeria cis – trans
 • Konformacje cykloheksanu
 • Wzory ogólne węglowodorów
 • Otrzymywanie alkenów
 • Reakcje
 • Polimeryzacja
 • Dieny
 • Reguła Markownikowa
Węglowodory nasycone i nienasycone
47,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW