Wiązania chemiczne

39,00  przez 1 rok

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 16m
Zadania: 1h : 00m
23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

Wiązania chemiczne – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 16m
Zadania: 1h : 00m

W tej lekcji:

23 zadania z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

  • Podział wiązań
  • Wiązania jonowe, wzory elektronowe Lewisa
  • Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane i spolaryzowane
  • Procent jonowości, wiązania koordynacyjne, kryształy
  • Oddziaływania międzycząsteczkowe i inne
Wiązania chemiczne
39,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW