pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie

49,00  przez 1 rok

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 20m
Zadania: 1h : 40m

29 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Opis

pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – teoria i rozwiązywanie zadań.

Czas nagrań:
Teoria: 1h : 20m
Zadania: 1h : 40m

W tej lekcji:

29 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzem

Oraz teoria, m.in.:

  • Kwasy i zasady wg Arrheniusa. Iloczyn jonowy wody. pH
  • Odczyn roztworu
  • Wskaźniki
  • Reakcje zobojętniania
  • Miareczkowanie. Punkt równoważnikowy. Przewodnictwo
pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie
49,00  przez 1 rok
Chemia między nami

FREE
VIEW