3 Kursów
pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie - teoria i rozwiązywanie zadań - chemia dla maturzystów
średnio zaawansowany
Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji - teoria i rozwiązywanie zadań - chemia dla maturzystów
średnio zaawansowany
Mieszaniny i stężenia - Kurs chemii online dla maturzystów - teoria i rozwiązywanie zadań
średnio zaawansowany